Vues sur la Medina de Fes

 Murailles de la médina (21 février 2009)
Murailles de la médina (21 février 2009)

 Bab Bouljoud (21 février 2009)
Bab Bouljoud (21 février 2009)

 Entre Bab Bouljoud et Fes-el-Jdid (21 février 2009)
Entre Bab Bouljoud et Fes-el-Jdid (21 février 2009)

 Murailles (21 février 2009)
Murailles (21 février 2009)

 La medina (22 février 2009)
La medina (22 février 2009)

 La Medina (22 février 2009)
La Medina (22 février 2009)

 La medina depuis l’ancien palais Moqri (23 février 2009)
La medina depuis l’ancien palais Moqri (23 février 2009)

 La Medina (23 février 2009)
La Medina (23 février 2009)

 La Medina (23 février 2009)
La Medina (23 février 2009)

 Panoama sur la medina depuis le Riad Moqri (23 février 2009)
Panoama sur la medina depuis le Riad Moqri (23 février 2009)

 La Medina (23 février 2009)
La Medina (23 février 2009)

 Forêt d’antennes paraboliques de la medina (25 février 2009)
Forêt d’antennes paraboliques de la medina (25 février 2009)

 La Medina (25 février 2009)
La Medina (25 février 2009)

 La Medina (25 février 2009)
La Medina (25 février 2009)

 La Medina vue depuis le toit du Foundouk Nejjarine (25 février 2009)
La Medina vue depuis le toit du Foundouk Nejjarine (25 février 2009)

 Vue sur la medina depuis le nouveau palais Moqri (27 février 2009)
Vue sur la medina depuis le nouveau palais Moqri (27 février 2009)

 Panorama sur la Medina (27 février 2009)
Panorama sur la Medina (27 février 2009)

 La medina (27 février 2009)
La medina (27 février 2009)

 Vue sur la Médina depuis le Palais de Fès (28 février 2009)
Vue sur la Médina depuis le Palais de Fès (28 février 2009)